Vem uppfann respiratorn?

Hur länge har det funnits respiratorer och vem kom på dom?

”Järnlunga”. Maskinen användes runt mitten av 1900-talet vid behandling av andningsproblem vid polio. Trycket i cylindern varierades. När trycket minskades, tvingades luft in i lungorna, när trycket sedan ökades pressades luften ut igen.

”Järnlunga”. Maskinen användes runt mitten av 1900-talet vid behandling av andningsproblem vid polio. Trycket i cylindern varierades. När trycket minskades, tvingades luft in i lungorna, när trycket sedan ökades pressades luften ut igen.

En respirator är en apparat som helt eller delvis hjälper en patient med andningen. Principen bakom denna konstgjorda andning lär ha beskrivits redan på 1540-­talet av den flamländske läkaren Andreas Vesalius. 1670 byggde den engelske fysiologen John Mayow en modell av andningsorganen med hjälp av bälgar och en urinblåsa.

Den moderna respiratorn föddes på 1920-talet och den togs fram för att hjälpa patienter med polio. 1927-28 uppfanns den så kallade järnlungan av Philip Drinker tillsammans med några andra forskare vid Harvard i USA. Järnlungan var konstruerad med hjälp av en lufttät järnlåda gjord av en lokal hantverkare, två dammsugare, soffkuddar och några montörsvagnar. Den inneslöt hela kroppen utom huvudet på patienten­. Redan 1918 hade dock en sydafrikan vid namn W Stuart­ presenterat en apparat för konstgjord andning och 1924 hade svensken Torsten Thunberg introducerat sin så kallade ”barospirator”. Den första massproducerade respiratorn skapades av amerikanen Forrest Bird 1955. Flygläkaren Carl-Gunnar Engström är en annan av flera svenska forskare som varit framträdande under respiratorns relativt korta men mycket viktiga historia.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter