Två sätt att sköta gamla soptippar

Nedbrutet avfall. Bild: Monica Östman

Nedbrutet avfall. Bild: Monica Östman

Idag har vi i Sverige tusentals soptippar från den tid då man kastade i stort sett vad som helst på tippen. De flesta av dessa soptippar är stängda och övertäckta med lera och får vara ifred och nedbrytningsprocessen får ta den tid det tar. Man vet att det under en ganska lång tid läcker ut metan och koldioxid i takt med att organiskt material bryts ned.

Nu visar Monica Östman från Sveriges lantbruksuniversitet i sin avhandling att det kan vara bättre för miljön, ur ett långsiktigt perspektiv, att påskynda nedbrytningen. Det har nämligen visat sig att förmågan för organiskt material att hålla kvar metaller ökar med tiden. Om man syresätter de inre delarna av soptipparna påskyndar man nedbrytningen av organiskt material och därmed förmågan att hålla kvar metallerna i soptippen.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter