Tutankhamun dog av ärftlig sjukdom

Alltsedan upptäckten av pojkkungen Tutankhamuns mumifierade kvarlevor 1922 har det spekulerats i orsaken till hans tidiga frånfälle. Han var blott 19 när han dog år 1324 f.Kr. och teorierna har sträckt sig från vagnsolycka till giftmord. En omfattande egyptisk undersökning av mumien tidigare i år gav vid handen att det troligen var malaria, men nu invänder två tyska forskare, Christian Timmann och Christian Meyer, att en analys av proverna snarare pekar mot en ärftlig blodsjukdom som hindrar syresättningen och orsakar organsammanbrott.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter