Spitzer gör en överraskande upptäckt

Ett spektrum skapas när spektrografen ombord på Spitzer delar upp ljuset i olika våglängder. Mönstret i spektrat avslöjar närvaron eller frånvaron av olika molekyler. I det infraröda spektrat som observerades saknas spår av vatten, man hittade däremot silikater i form av sandstoff. En teori är att vattnet är dolt under tjocka lager av sandmoln. Astronomerna hittade även det som verkar vara en hittills okänd molekyl som de hoppas kunna indentifiera vid framtida studier.

Ett spektrum skapas när spektrografen ombord på Spitzer delar upp ljuset i olika våglängder. Mönstret i spektrat avslöjar närvaron eller frånvaron av olika molekyler. I det infraröda spektrat som observerades saknas spår av vatten, man hittade däremot silikater i form av sandstoff. En teori är att vattnet är dolt under tjocka lager av sandmoln. Astronomerna hittade även det som verkar vara en hittills okänd molekyl som de hoppas kunna indentifiera vid framtida studier.

För första gången någonsin har Nasas Spitzer-teleskop lyckats fånga in tillräckligt ljus från planeter utanför vårt solsystem för att analysera molekylerna i deras atmosfär. Spitzer är ett rymdbaserat teleskop som analyserar det osynliga infraröda ljusspektrat. Teleskopet fångade in ljuset från två heta gasjättar, HD

Astronomerna kunde analysera planeternas atmosfär tack vare en teknik som kallas sekundär förmörkelse. Först registreras det gemensamma spektrat för stjärnan och planeten och därefter det spektrum som återstår när planeten passerat bakom sin sol.. Genom att jämföra de två mätningarna får astronomerna fram planetens egna infraröda våglängder.

Astronomerna kunde analysera planeternas atmosfär tack vare en teknik som kallas sekundär förmörkelse. Först registreras det gemensamma spektrat för stjärnan och planeten och därefter det spektrum som återstår när planeten passerat bakom sin sol.. Genom att jämföra de två mätningarna får astronomerna fram planetens egna infraröda våglängder.

189733b och HD 209458b, 62 respektive 154 ljusår bort från jorden. Genom att dela upp spektrat i olika våglängder kunde man avslöja närvaron av olika slags molekyler. Det som överraskat är inte bara att teleskopet fångat in ljuset utan att de två planeternas atmosfär inte verkar innehålla något vatten. Tidigare har man trott att dessa heta gasjättar har mycket vatten i atmosfären i form av ånga. Enligt forskarna är resultatet nästintill omöjligt och de tror nu att vattnet måste vara dolt under tjocka lager moln. En av planeterna visade spår av sandkorn i atmosfären, vilket verkar­ stödja forskarnas nya hypotes­.

Spitzer fick fram planeternas spektrum genom en teknik som kallas sekundär förmörkelse. Med denna metod studerar man en planet när den passerar bakom sin sol istället för framför. På så sätt kan man jämföra mätningarna innan den försvinner och efter det att den försvunnit från teleskopets synfält. Därmed får man fram planetens eget spektrum.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter