Spetälska besegrades av - TBC!

Spetälska eller lepra, som man numera kanske föredrar att säga, är en fruktad sjukdom som fordom härjade högst påtagligt också i Europa. Men under medeltiden är den plötsligt på stark tillbakagång och detta kan ha berott på en annan och i många fall ännu mer ödesdiger sjukdom – tuberkulos.

Lepra angriper hud och nerver. Känseln i extremiteterna går gradvis förlorad, vilket ofta leder till deformiteter eftersom skador och infektioner går den sjuke oförmärkt förbi. Muskelförsvagning och förlamning är också vanligt och under medeltiden, då man trodde att lepra var mycket smittsamt, tvingade man de sjuka att bo isolerade i kolonier utanför samhällena. Det var här i fattigdomen och smutsen som TBC slog till.

Tuberkulos är en avsevärt mer elakartad sjukdom, mer smittsam och med högre dödlighet. De leprasjuka levde ofta på svältgränsen och med nedsatt immunförsvar. När TBC slog till mot Europa hade de inte en chans. Tester på benrester efter människor som levde från 900-talet fram till och med 1400-talet visar att 42 % av de undersökta kvarlevorna hade varit infekterade av båda sjukdomarna samtidigt. På så vis försvann lepran från vår del av världen, men TBC fortsatte att härja och krävde årligen miljontals offer i Europa. Fastän vaccin funnits tillgängligt sedan 1921 och 85 % av jordens befolkning får den dödar tuberkulos fortfarande 2,5 miljoner människor varje år.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter