SOMMAR I ARKTIS?

Jag undrar när det är sommar i Arktis.

Sommar i Arktis – en tid när väderförhållandena kan förändras mycket snabbt.

Sommar i Arktis – en tid när väderförhållandena kan förändras mycket snabbt.

När man försöker svara på denna fråga stöter man på två problem: vad är sommar och vad är Arktis? I Sverige definierar vi sommar som den del av året då medeltemperaturen för dygnet ligger över +10 grader C, medan det internationellt sett saknas en definition av begreppet. Likaså saknas en entydig definition av Arktis. Med Arktis kan man mena hela området ovanför den norra polcirkeln. Mer logiskt ur klimatsynpunkt är dock att definiera Arktis som allt som ligger norr om trädgränsen, men även här finns det varianter. En tredje definition av Arktis är just som området norr om 10-graderskurvan för juli och med den definitionen är det aldrig (svensk) sommar i Arktis.

Av uppenbara skäl varierar klimatet i Arktis kraftigt beroende på latitud, höjd över havet, närhet till havet, typ av terräng med mera. Under sommartiden är temperaturerna dock mer likvärdiga över hela Arktis än under vintern. Områdena närmast ovanför trädgränsen kan i juli ha en medeltemperatur på omkring +10 grader C och alltså uppfylla kriteriet för en svensk sommar. Även på Nordpolen är juli den varmaste månaden, med en medeltemperatur på omkring 0 grader C. Varmt, lugnt väder med tillfälliga temperaturtoppar runt 30 grader C är inte ovanligt på sina ställen, men samtidigt är sommaren i Arktis en tid då väderförhållandena mycket snabbt kan förändras­.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter