Slaktverktyg gav oss språket

En Homo ergaster, som levde för 1,8 – 1,4 miljoner år sedan, lär ut en mer avancerad redskapstillverkning till sin adept. Bild: SPL

En Homo ergaster, som levde för 1,8 – 1,4 miljoner år sedan, lär ut en mer avancerad redskapstillverkning till sin adept. Bild: SPL

Våra förfäder Homo habilis och kanske även Australopithecus garhi, var de första som för cirka 2,5 miljoner år sedan tillverkade enkla verktyg för att skära ut kött ur byten. Enligt en studie i Nature Communication drev behovet av att föra vidare tillverkningskunskapen fram ett språk. För runt 1,8 miljoner år sedan börjar mer avancerade redskap tillverkas vilket bör ha krävt utbildning för att lära sig. Ett protospråk för att kommunicera mellan lärare och elev bör därför ha utvecklats med i alla fall ljud eller gester för bland annat ”ja”, ”nej”, ”här” och ”där”.

Material från

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter