Rymdteknik blir skydd mot terrorbomber

Med hjälp av samma teknik som söker gammastrålning i rymden har Esa utvecklat ett instrument som kan upptäcka så kallade smutsiga bomber. Bild: Esa

Med hjälp av samma teknik som söker gammastrålning i rymden har Esa utvecklat ett instrument som kan upptäcka så kallade smutsiga bomber. Bild: Esa

En av rymdforskningens senaste spinoff-effekter kan bli ett nytt redskap mot terrorism. Astrofysiker är mycket intresserade av gammastrålning, och instrument för att känna av och identifiera gammastrålning utvecklas hela tiden.

Den europeiska rymdstyrelsen, Esa, har skapat en teknik för att mäta strålning från den mest energirika delen av strålningens spektrum. Det är sådan strålning som kan komma från svarta hål, supernovor eller så kallade GRB, gamma-ray bursts.

Samma teknik kan nu användas för att upptäcka bomber som innehåller radioaktivt material tillsammans med konventionella sprängämnen, det som brukar kallas smutsiga bomber.

Principen går ut på att varje strålkälla ger ifrån sig ett specifikt ”fingeravtryck” av energier och intensiteter i strålningen, och Esas instrument kan identifiera olika strålkällor.

Sådan utrustning kan skilja mellan till exempel medicinska strålkällor och olagligt radioaktivt material. Ett användningsområde är till exempel vid gräns­övergångar och säkerhets­kontroller.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter