Rekord i koldioxidlagring

Ålgräs – en viktig växt både för ekosystem och klimat. Bild: SDU

Ålgräs – en viktig växt både för ekosystem och klimat. Bild: SDU

Många biotoper är förträffliga när det gäller att lagra koldioxid, till exempel skog, våtmarker och – har det visat sig – sjögräsängar. Och ingen plats i hela världen har i detta hänseende visat sig så effektiv som den lilla bukten Thurøbund i Svendsborg i södra Fyns skärgård.

Under ytan täcks botten av ålgräs, en vanlig sjögräsart i Västerhavets kustområden och i Östersjön upp till Stockholms norra skärgård. En studie som publicerats i Biogeosciences har undersökt flera ålgräsängar i Finland och Danmark och Thurøbund tog överlägset förstaplatsen. Här lagrades 27 000 gram koldioxid (gc) per kvadratmeter, vilket är enastående mycket. Den maximala mängden som uppmätts på andra håll i världen, inklusive de finska ålgräsängarna, har aldrig överstigit 11 000 gram per kvadratmeter.

Thurøbunds hemlighet är att den ligger mycket skyddad och dessutom är väldigt produktiv. Ålgräset verkligen frodas och när plantorna sedan dör begravs de i sedimentet och där stannar koldioxiden kvar.

Ålgräsängar, som på många ställen är starkt hotade, är inte bara klimat­smarta, de utgör också en viktig ­miljö för mängder av smådjur, där­ibland räk-, torsk- och plattfiskyngel.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter