Pusslet är klart kring dinosauriernas död

Nedslagskraterns storlek i förhållande till Stockholm.

Nedslagskraterns storlek i förhållande till Stockholm.

Hur och varför dinosaurierna dog ut har diskuterats om och om igen. Men nu har forskare från hela världen gått samman och fått alla pusselbitarna på plats och publicerar en komplett bild av vad som hände i tidskriften Science.

Vivi Vajda vid Lunds universitet är en i forskarlaget där alla är eniga om att den främsta orsaken till dinosaurierna utdöende var meteoritnedslaget utanför Yucatanhalvön i Mexiko. Nedslaget fick enorma mängder stoft att virvla upp i atmosfären och stoftet hindrade solljus från att nå marken. Nedslaget orsakade även enorma jordbävningar och tsunamier som fick förödande effekt för livet på jorden. Vivi Vajda har studerat hur växtligheten kring Nya Zeeland förändrades för 65,6 miljoner år sedan och fann att artrikedomen sjönk drastiskt efter meteoritnedslaget och andra forskare har funnit samma fenomen i havet.

- Båda miljöerna ger resultat som visar att fotosyntesen inte kunde fungera, vilket innebär att det inte längre fanns någon mat för de djur som befann sig högre upp i näringskedjan, förklarar Vivi Vajda.

Iridium har varit en viktig pusselbit. Metallen är sällsynt på jorden men vanlig i meteoriter. Iridium har påträffats i det lerlager som bildades av det stoft som spreds i atmosfären för 65,5 miljoner år sedan. Iridiumlagret blir tjockare ju närmare Yucatanhalvön man kommer.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter