Pesten har sitt ursprung i Kina

Kartan visar de sjöfärder som Zheng He med största sannolikhet gjorde och därmed­ spred pestsmittan över världen.

Kartan visar de sjöfärder som Zheng He med största sannolikhet gjorde och därmed­ spred pestsmittan över världen.

Yersinia pestis.

Yersinia pestis.

Hittills har 63 gravkammare öppnats och utforskats i Konungarnas dal sedan gravplatsen började kartläggas­ under 1700-talet. 26 har tillhört kungligheter.

Den 64:e graven är klar att öppnas och dr Zahi Hawass i ledningen för Egyptens Supreme Council of Antiquities hyser goda förhoppningar om att finna kvarlevorna efter Tutankhamuns hustru Ankhesenamun.

Hon föddes som Ankhesepaton cirka 1348 f.Kr. och var farao Akhenatons och drottning Nefertitis tredje dotter. Förmodligen ändrade hon namn när hon 13 år gammal gifte sig med Tutankhamun, sannolikt hennes halvbror, och blev Egyptens drottning. Dna-tester på de bägge kvinnliga foster som återfunnits i Tutankhamuns gravkammare visar att det är hans barn.

Nu väntar forskarna med spänning på att återfinna också drottningens kvarlevor för att med nya tester fastställa om dessa kan knytas till den övriga familjen. Allt om Vetenskap lär få anledning att återkomma.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter