Översvämningar vanligare i Sverige

Det här blir en vanligare syn i Falkenberg, menar ett svenskt forskarprojekt.  Bild: Albin Noreen

Det här blir en vanligare syn i Falkenberg, menar ett svenskt forskarprojekt. Bild: Albin Noreen

Tycker du att det har blivit varmare, regnat mer ihållande och blivit fler skyfall de senaste 20 åren? I så fall är du helt rätt ute. Väderobservationer som gjorts i Sverige visar på precis det och forskningsprojektet Nederbörd och översvämningar i ­framtidens Sverige menar att trenden ­kommer att hålla i sig. Det medför en ökad risk för ras, skred och översvämningar. Projektet har fokuserat på tre särskilt klimat­utsatta platser: Falkenberg, Karlstad och Haparanda. 

Just Karlstad är en av de städer i landet där risken för översvämningar är störst. Anledningen är dess läge i deltat där Klarälven ­rinner ut i Vänern. Översvämningar kan uppstå både vid högt vattenstånd i Vänern och när flödena är höga i älven. Och det scenariot kan bli vanligare i framtiden då klimatförändringarna tros leda till att mer nederbörd faller i Karlstad, särskilt under höst och vår. 

Haparanda hotas av Torne älv som kan svämma över, i synnerhet under islossningen i april-maj, och av havet då kortvariga stormar och lågtryck kan pressa upp vatten­nivån kraftigt. 

Falkenberg får enligt prognosen inte en lika stor temperaturökning som det globala genomsnittet, men nederbörden spås öka för Ätrans avrinningsområde.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter