FORSKARE ENIGA I NY RAPPORT:

NÄSTA PANDEMI KOMMER FRÅN TROPIKERNA

Man tror att just fruktfladdermöss sprider ebola-viruset. Bild: IBL

Man tror att just fruktfladdermöss sprider ebola-viruset. Bild: IBL

Genom alla tider har infektionssjukdomar med jämna mellanrum hotat oss sedan virus löpt amok och börjat smitta från djur till människa eller, på senare år, bakterier som blir resistenta mot antibiotika.

En ny kartläggning av smittsamma sjukdomar visar att frekvensen ökar och att förekomsten fyrdubblats på bara 50 år – en nog så hotande utveckling som kompletteras av övertygelsen att nästa pandemi startar i tropikerna och med stor sannolikhet blir väldigt kraftfull.

Under tre års tid har fyra ledande forskningsinstitut i samarbete spårat 335 incidenter där en ny infektionssjukdom upptäckts, sedan 1940. 60 procent av

n bild på fågelinfluensavirus ser vackert ut på bild men är inte lika trevligt i verkligheten­. Bild: IBL

n bild på fågelinfluensavirus ser vackert ut på bild men är inte lika trevligt i verkligheten­. Bild: IBL

dessa är så kallade zoonoser, det vill säga sjukdomar som initialt sprids från djur till människor. Hit räknas bland annat aids, som man tror hoppade från schimpanser till människor möjligen sedan tjuvskyttar dödat och ätit aporna, sars, som ursprungligen härrör från kinesiska fladdermöss, och ebola, som man misstänker kommer från tre olika arter av afrikanska fruktfladdermöss och infekterar både primater och människor – oftast med dödlig utgång.

Vissa zoonoser, som ursprungligen kommer från otillgänglig vildmark, smittar människor via boskap som i fallet med Nipah-viruset i Malaysia. Eller via fågelbesättningar, som i fallet med det fruktade fågelviruset H5N1.

Anledning till höjd beredskap finns det verkligen, även med tanke på den resistens mot antibiotika och läkemedel som många smittämnen utvecklar. Tydliga exempel är en ny typ av resistent tuberkulos, XDR-TB, klorokinresistent malaria och infektioner av tarmbakterien E-coli som blivit allt svårare att behandla.

Nya infektioner ökade högst märkbart under 1980-talet, troligen för att aids-pandemin försvagade immunförsvaret och jämnade vägen för fler sjukdomar, liksom El Niño på 1990-talet troligen hjälpte till att sprida myggburna sjukdomar – det senare enligt en undersökning av FN:s miljöorgan IPCC.

Det värsta scenariot har vi emellertid inte sett än, men det kommer – åtminstone enligt forskarna.

– Särskilt utsatta områden för nya zoonoser är hela Sydostasien, den indiska subkontinenten, Nigerdeltat och de stora sjöarna i Afrika, säger Marc Levy vid Center for International Earth Science Information Network i New York. Fortsätter vi att ignorera behovet av omedelbara preventiva åtgärder – då riskeras mänskligheten att slås ut av en pandemi.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter