Månar i andra solsystem?

Har man hittat ”exo­månar” (månar runt planeter i andra sol­system)? Om ja, hur hittade man dem?

Astronomerna har hittills inte kunnat hitta några månar kring planeter i andra solsystem, men med hjälp av rymdteleskopet Kepler kommer det i alla fall bli möjligt att upptäcka månar i jordens storlek kring gasjättar. Bild: Nasa

Astronomerna har hittills inte kunnat hitta några månar kring planeter i andra solsystem, men med hjälp av rymdteleskopet Kepler kommer det i alla fall bli möjligt att upptäcka månar i jordens storlek kring gasjättar. Bild: Nasa

Än så länge har inga månar hittats kring planeter i andra solsystem. Detta beror framför allt på att den teknik som huvudsakligen används för att lokalisera exoplaneter, den så kallade radialhastighetsmetoden, inte kan användas för att se om de har månar. Metoden bygger nämligen på det faktum att en massa i omloppsbana kring en stjärna påverkar stjärnans rörelser och resultatet av denna påverkan blir detsamma oavsett om det handlar om en ensam planet eller en planet plus en eller flera månar.

En annan metod som också används i sökandet efter exoplaneter skulle emellertid kunna upptäcka även exomånar. Den så kallade transitmetoden går ut på att astronomerna mäter den minskning av en stjärnas ljus som uppstår i samband med att en planet passerar framför stjärnan. Med tillräckligt känsliga instrument är det med denna metod teoretiskt sett möjligt att avgöra om en planet har månar eller inte genom att titta närmare på variationer i passagens inledande och avslutande skede, som orsakas av att eventuella månar som passerar stjärnan före eller efter planeten ger upphov till egna små minskningar av stjärnans ljus.

Precis som med planeter är det i detta fall lättare att upptäcka stora månar. Rymdteleskopet Kepler som sköts upp våren 2009 borde efter att det fått en chans att samla på sig tillräckligt mycket observationstid utan problem kunna hitta månar i storlek med jorden kring gasjättar, men om det kommer att kunna se månar i storlek med vår egen måne kring planeter som jorden är mer tveksamt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter