Lyftkraft

Hur räknar man ut hur stor lyftkraft rotorbladen på en helikopter har?

En helikopters  lyftkraft påverkas  bland annat av rotorbladens form, vinkel, hastighet och area. Bild: SPL

En helikopters lyftkraft påverkas bland annat av rotorbladens form, vinkel, hastighet och area. Bild: SPL

För att räkna ut den lyftkraft som genereras av en helikopters rotorblad utgår man från den generella ekvationen för lyftkraft, som ser ut på följande vis:

L står här för lyftkraften uttryckt i Newton och CL står för lyftkoefficienten. Värdet av lyftkoefficienten beror på en rad olika faktorer och brukar vanligtvis bestämmas experimentellt i en vindtunnel, men det går även att uppskatta värdet matematiskt. För en helikopter avgörs lyftkoefficientens värde bland annat av rotorbladens utformning och anfallsvinkel. Anfallsvinkeln, det vill säga rotorbladens lutning i förhållande till luftens rörelse­riktning, kan justeras av piloten under flygning.
ρ står för luftens densitet uttryckt i kilo per kubikmeter. Eftersom luften är tunnare på hög höjd blir densiteten lägre ju höge upp man kommer.
v står för luftens hastighet över rotorbladen uttryckt i meter per sekund. För en helikopter styrs denna hastighet av rotorbladens varvtal, som bestäms av piloten.
A står slutligen för bärytans area uttryckt i kvadratmeter. För en helikopter brukar hela den yta som täcks av de roterande rotorbladen räknas som bäryta. Bärytans area blir med andra ord lika med arean av en cirkel med en radie som motsvarar rotorbladens längd, det vill säga pi multiplicerat med rotorbladens längd i kvadrat.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11 - 2013

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter