Lucy var inte ensam

En del av en överkäke från Australopithecus deyiremeda. Bild: Yohannes Haile-Selassie, Cleveland Museum of Natural History

En del av en överkäke från Australopithecus deyiremeda. Bild: Yohannes Haile-Selassie, Cleveland Museum of Natural History

Att sätta samman människans släktträd är en snårig historia som tveklöst hör till forskarvärldens mest konfliktfyllda ämnen. Och nya fynd innebär inte alltid att släktskapen mellan de olika arterna klarnar, ofta är det tvärtom.
Australopithecus afarensis, arten som Lucy tillhörde, delade Afarregionen med åtminstone en annan art. Bild: SPL

Australopithecus afarensis, arten som Lucy tillhörde, delade Afarregionen med åtminstone en annan art. Bild: SPL

Att den berömda Lucy, ett 3,2 miljoner år gammalt till 40 procent komplett skelett av en Australopithecus afarensis, skulle vara vår urmoder är till exempel inte längre någon självklarhet. Där hon levde i Afarregionen i Etiopien fanns nämligen samtidigt med hennes art åtminstone ytterligare en art: Australopithecus deyiremeda, enligt en ny artikel i Nature. Käkdelar som hittades 2011 har daterats till att vara mellan 3,3 och 3,5 miljoner år gamla, och forskarna menar att de skiljer sig så mycket från fynd av Australopithecus afarensis att de måste utgöra en egen art. Bland annat formen och storleken på tänderna samt den kraftiga konstruktionen av underkäkarna ser annorlunda ut än hos afarensis. Det kan bero på att deyiremeda kanske levde på en annan kost än vad Lucy och hennes kompisar gjorde. De båda arterna kan ha intagit olika ekologiska nischer vilket gjorde att de inte konkurrerade.
Forskaren som lett den här studien, Yohannes Haile-Selassie, meddelade även 2012 att hans team funnit delar av en 3,4 miljoner år gammal fot som heller inte passade in på Australopithecus afarensis, men om den kan föras till Australopithecus deyiremeda är för tidigt att säga. Teoretiskt skulle det kunna handla om en tredje art.
Även på andra platser i Afrika fanns vid den här tiden förmänniskor som kan ha hört till andra arter än afarensis: Kenyanthropus platyops från Kenya och Australopithecus bahrelghazali från Tchad.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter