Ljus mot krampanfall

Idag finns ungefär 60 000 personer med epilepsi i Sverige. En tredjedel av dem blir inte hjälpta av sina läkemedel utan får svåra krampanfall. Professor Merab Kokaia från Lunds universitet har tillsammans med några kollegor lyckats stoppa svåra krampanfall under laboratorieförsök. Man har utsatt de krampbenägna hjärncellerna för ljus, alltså fört in ljus i hjärnan via en optisk fiber.
Man ger de krampbenägna cellerna gener för ett visst ljuskänsligt protein som i sin tur för in kloridjoner i nervcellerna och stoppar deras elektriska signalsystem. Redan idag planteras elektroder som ska stimulera hjärncellerna med elektricitet vid både Parkinsons sjukdom och epilepsi. Även optiska fibrer skulle kunna planteras in under huden för att störa signalsystemet. Fördelen med metoden är att den endast påverkar de epilepsisjuka nervcellerna som getts det ljuskänsliga proteinet.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter