Laxfiskar trivs bäst utan gäddor

Gäddan är en rovfisk som i stort sett styr förekomsten av laxfiskar som exempelvis öring och röding. Laxfiskarna har en större chans att överleva och yngla av sig om gäddan inte är närvarande. Det gäller alltså för laxfiskarna att hitta en frizon utan gäddor vilket kan vara svårt då det finns naturliga hinder i laxens vandringsväg, som forsar mellan sjöar. Johan Spens vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå har även visat att vattnets pH-värde och näringsrikedom samt sjöns djup spelar mindre roll för laxfiskarnas överlevnad.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter