Kobajs blir vatten

Bild: Daniel Schwen

Bild: Daniel Schwen

Forskare vid Michigan State University i USA har utvecklat en metod att omvandla kogödsel till drickbart vatten för korna och näringsämnen som kan återanvändas som gödningsmedel. Kobajs består till ungefär 90 procent av vatten, men också en rad ämnen som kan vara skadliga för miljön om de inte tas om hand. Genom rötning och rening via ultrafiltrering, stripping och omvänd osmos kan forskarna få ut runt 50 liter vatten per 100 kilo gödsel.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter