Kalvar som får dia mår bättre

Diande kalv i stall med automatisk mjölkning (Foto: Sofie Fröberg)

Diande kalv i stall med automatisk mjölkning (Foto: Sofie Fröberg)

Idag är det vanligaste att kalven separeras från kon strax efter födseln för att det inte är ekonomiskt försvarbart att låta kalven dia. Men på senare år har intresset för djurens bästa ökat och man undersöker metoder som tillåter djuren att växa upp på ett så naturligt sätt som möjligt. Sofie Fröberg vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat en metod som kallas restriktiv digivning - då kalven får ha daglig kontakt med modern. Den metoden har visat sig vara positiv ur fler aspekter. Den totala och säljbara mjölkmängden ökar, kalvarna håller inte på och suger på de andra kalvarna och det finns tecken som tyder på att juverhälsan förbättrades hos korna. Kalvarna var dessutom mindre stressade och lärde sig snabbt att börja äta kraftfoder.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter