Havssköldpaddan hotad

Global uppvärmning påverkar havssköldpaddornas parningsområden.

Global uppvärmning påverkar havssköldpaddornas parningsområden.

Havssköldpaddan lägger sina ägg i strändernas sand, vilket gör den känslig för tre fenomen kopplade till den globala uppvärmningen: Cykloner, den stigande havsvattennivån och stigande temperaturer. En studie av världens största population av denna sköldpaddsart vid Stora Barriärrevet i Australien visar att temperaturen är det allra största hotet på sikt. Fram till 2030 kommer den stigande havsvattennivån att menligt påverka havssköldpaddornas parningsmarker, men fram emot 2070 kommer sanden på de aktuella stränderna sannolikt att vara så het att äggen inte överlever. De dör vid 33 grader, men långt dessförinnan uppträder deformiteter och andra skador och det kläcks även mer honor än hanar. Det reducerar populationen och ekobalansen i dessa viktiga vatten rubbas.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter