Galopperande koldioxidutsläpp

Att det sker en global uppvärmning är de flesta forskare överens om, men hur de olika faktorerna som påverkar jordens klimat fungerar finns det inte så mycket kunskap kring. För att veta om den globala uppvärmningen är en naturlig variation, om den kommer att fortsätta eller vända, eller om jordens klimat kommer att stabiliseras på en annan nivå.

För att kunna få reda på detta måste man förstå bland annat hur kretsloppet med koldioxid fungerar. Där är en avgörande faktor hur mycket koldioxid som bryts utsöndras av mikroorganismer i jorden. Enligt beräkningar finns 90 procent av all koldioxid bunden i jorden, och om mikroorganismerna där skulle öka sin verksamhet betyder det följaktligen att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Laboratoriestudier visar att mikroorganismerna släpper iväg en stadig mängs koldioxid oavsett temperatur, medan studier i verkligheten tyder på att koldioxidutsläpp från marken ökar. Forskare har länge försökt att förstå de två motsatta resultaten, och nu tycks det äntligen finnas en förklaring. Man har helt enkelt inte vetat hur mycket organsikt material det finns i jorden och därför underskattat mängden i laboratorieexperimenten.

Variationen på vilka slags organiska material som finns i jorden är stor, och på vissa platser finns det gott om snabbt nedbrytbart material.

Slutsatsen som dras är att mikroorganismerna jobbar hårdare när det blir varmare. Mer koldioxid släpps ut i atmosfären, vilket gör det ännu varmare och mikroorganismerna ännu mer arbetsamma. Och så vidare.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter