Jättenäckrosen gav inspiration:

Flytande städer ska rädda världens klimatflyktningar

Haven stiger. Slår de dystrare förutsägelserna in kan det handla om upp mot en meter på bara hundra år.
Väldiga landområden läggs under vatten och att antalet klimatflyktingar skjuter i höjden.
Kanske har den belgiske arkitekten Vincent Callebaut åtminstone en del av lösningen till hands. Han vill satsa på flytande städer för framtidens landlösa.

Lilypad – den flytande staden. Projektet har kommit till med global uppvärmning och stigande vatten som bakgrund.

Lilypad – den flytande staden. Projektet har kommit till med global uppvärmning och stigande vatten som bakgrund.

Enligt beräkningar gjorda av IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – kommer havsvattennivån fram till år 2100 att stiga med mellan nio och 88 cm och troligast hamna på ett medelvärde om 50 cm, som en följd av den globala uppvärmningen och smältande istäcke.

Två flytande städer placerade utanför Monaco.

Två flytande städer placerade utanför Monaco.

Saltvatten förstör

Kanske ger 50 cm vid ett första betraktande ett relativt blygsamt intryck, men följderna blir på många håll katastrofala­. Lågt liggande öar i Stilla havet som Tuvalu, Kiribati eller Maldiverna, där den högsta punkten inte höjer sig mer än två eller tre meter över havsvattennivån, utplånas genom erosion, som spolar bort de delar som inte redan täckts av vatten – och om något område till äventyrs blir kvar ovan ytan är det ändå obeboeligt då saltvatten trängt in och förstört färskvattenreserven, ett ödesdigert förlopp som på sina håll redan utspelat sig.

Men katastrofen drabbar inte enbart dessa öar utan också låglänta och tättbefolkade delar av Pakistan, Indien, Sri Lanka, Bangladesh och Burma – och möjligen även städer som New York, London och Tokyo.

”Husgrunden” utgörs av en bottenplatta.

”Husgrunden” utgörs av en bottenplatta.

Den flytande staden

Miljoner människor kommer att tvingas på flykt och det är med det oroväckande scenariot framför sig som Vincent Callebaut och hans team utvecklat idén om vad man kallar The Lilypad, den flytande staden. Till form och namn har den inspirerats av jätte­näckrosen Victoria Regia – upptäckt 1816 av Thaddäus Haenke och namngiven 1837 av sir Robert Schomburgk i Guyana.

Vincent Callebaut är övertygad om att en av de största utmaningarna under det 21:a århundradet blir att ta hand om de miljontals hemlösa som tvingats på flykt på grund av förändringar i miljön.

Mycket talar dessvärre för att han har rätt.

Med projektet The Lilypad ligger­ Callebaut och hans medhjälpare redan­ i startgroparna, för det brådskar, menar­ han. Internationellt har man som Callebaut­ ser det angripit problemet på fel sätt och med omodern för att inte säga naiv metodik.

– Många länder spenderar miljarder­ på att bygga vallar mot havet, göra större dammar och höja upp stränderna, menar han. Det är i ett längre perspektiv lönlöst.

Lilypad-projeket är en mer långsiktig lösning, menar Callebaut, en som anpassar sig till själva grundproblemet med den stigande havsvattennivån.

I lagret ovanpå bottenplattan skapas ett kuperat underlag för bostader som placeras i det översta lagret

I lagret ovanpå bottenplattan skapas ett kuperat underlag för bostader som placeras i det översta lagret

Problem som måste lösas

Grundidén är enkel. Lilypad är en futuristisk stad som inte vilar på fast mark utan flyter på vattnet och som åtminstone i teorin kan följa med strömmarna och förflytta sig över vattnet. Av praktiska skäl lär det vara nödvändigt att placera de flytande städerna nära land.

– Det är en amfibiestad utan vägar och bilar, säger Callebaut. I staden finns växtlighet i stora, hängande trädgårdar. Själva slutmålet är att skapa en harmonisk och rogivande samexistens mellan människan och naturen.

Mot en bakgrund av problem för klimatflyktingar som kanske måste lämna allt inklusive sina försörjningsmöjligheter bakom sig är det möjligen en väl optimistisk tanke – de exklusiva vattenstäder som projekteras lär åtminstone i början vara alternativ enbart för människor med gott om pengar.

Men Vincent Callebaut är en visionär med tro på framtiden – och han är övertygad om att hans flytande städer åtminstone kan vara en del av lösningen­.

– Det är en utmaning, säger han. Den globala uppvärmningen med en höjning av havsvattennivån som följd är ett problem som inte går att ignorera. I förlängningen betyder det att vi till sist är tvingade att hitta någon form av fungerande lösning. Jag tror Lilypad är en realistisk och genomförbar sådan.

Energi för belysning och värme kommer via solpaneler. Tanken är att Lilypad ska vara helt självförsörjande­ med energi.

Energi för belysning och värme kommer via solpaneler. Tanken är att Lilypad ska vara helt självförsörjande­ med energi.

Miljövänlig stad

Varje flytande stad är tänkt att ha 50 000 invånare och byggs i form av en näckros med en konstgjord sjö i mitten. Sjön samlar och renar regnvatten och staden har tre separata hamnar och till och med några konstgjorda berg och åsar, som avbrott mot den kanske annars­ rätt monotona havsmiljön.

På bergssidorna finns solceller som tillsammans med vindkraftverk och utnyttjande av vågkraft bidrar till energiförsörjningen­. Avsikten är att staden ska producera mer energi än den konsumerar och nedsmutsningen är minimerad. Sopor återvinns.

Hela den flytande strukturen är tänkt att täckas av en polyesterfiber som omsluter ett tjockt lager titandioxid, som enligt upphovsmannen absorberar miljögifter och koldioxid genom fotokatalytisk effekt. Fast om det verkligen fungerar vet vi förstås först när idén är förvandlad till modell och därefter det första riktiga exemplaret av framtidens flytande stad på världshaven.

– Miljötanken är grundläggande, säger Callebaut. Det är med miljöns bästa för ögonen vi utvecklar det här projektet.

Bekvämt och funktionellt ska det dock också vara och Callebauts ritningar över Lilypad-projektet visar hus ämnade att bli både bostäder, kontor, affärer, restauranger och annat runt den konstgjorda sjön.

På Vincent Callebaut Architectures arbetar man vidare på idén – och går allt i lås hoppas man kunna börja tillverkningen av den första staden redan om några år.

Ännu har man dock inte andats ett ord om hur dyrt det kommer att bli att bosätta sig på någon av de flytande städerna. Det är kanske en inte helt oväsentlig fråga för en klimatflykting från exempelvis Bangladesh.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter