Duvor med ryggsäck

En duva med ryggsäck spanar ut över Londons hustak. Tillsammans med elva duvkollegor patrullerade duvan London i våras för att mäta halterna av luftföroreningar på olika platser.  Bild: Plume Labs

En duva med ryggsäck spanar ut över Londons hustak. Tillsammans med elva duvkollegor patrullerade duvan London i våras för att mäta halterna av luftföroreningar på olika platser. Bild: Plume Labs

Under en tid har tolv tamduvor patrullerat Londons luftrum och gatumiljö och mätt halterna av luftföroreningarna ozon och kväveoxid. Mätningarna gjordes med hjälp av sensorer ut­formade som små ryggsäckar som duvorna bar på sina ryggar.

Halterna av luftföroreningar och duvornas rörelser genom staden publicerades i realtid på Twitter och duvornas hemsida Pigeon air patrol. Syftet med duvförsöket var att peka på behovet av mer rörliga mätstationer för mätning av en stads luft­föroreningar, så att befolkningen kan ta reda på hur luftkvaliteten är just i deras egen stadsdel, eller kan välja den renaste och mest hälsosamma vägen till jobbet.

Nästa steg är att utrusta Londons mänskliga invånare med liknande uppkopplade sensorer.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter