MÄRKLIG PLATS MED MÄNGDER AV SPÅR

DINOSAURIERNAS DANSGOLV

I Vermilion Cliffs mellan Arizona och Utah finns tusentals spår efter dinosaurier.

I Vermilion Cliffs mellan Arizona och Utah finns tusentals spår efter dinosaurier.

Vermilion Cliffs National Monument på gränsen mellan Arizona och Utah är en märklig plats. Här finns nämligen 190 miljoner år gamla dinosauriespår, och inte bara ett eller ett fåtal utan tusentals – härrörande från minst fyra olika arter och alla tänkbara åldrar.

De amerikanska forskarna talar till och med lite raljerande om ”dinosauriernas dansgolv” och helt klart är att området var lockande för dessa förhistoriska varelser.

– Det var ju inte bara ett slags dinosaurier som uppehöll sig här utan flera, säger Marjorie Chan, professor i geologi och geofysik vid University of Utah. Det var en plats som drog till sig många, ungefär som en slags dansbana.

Numera är platsen täckt av sandkullar och spåren återfinns i vad som tidigare var ett nätverk av vattenhål mellan kullarna. Genom att studera form och storlek har man kunnat hänföra dem till åtminstone fyra olika arter av dinosaurier. Spår efter eubrontes är mellan 25 och 41 cm, den hade häl och tre tår och dinosaurien gick upprätt med en längd på 5 till 6 meter. Spår efter ichnosläktet grallator mäter mellan 10 och 18 cm och visar på en liten art, kanske bara någon meter lång. Sauropoderna var de största djuren på platsen och gick på fyra ben med ett fotavtryck på mellan 15 och 28 cm. Archosauriern, slutligen, lämnade ett avtryck på mellan 7 och 10 cm och var 2 till 4 meter lång. Det finns många platser med spår efter dinosaurier i västra USA, men det unika med just denna är mängden och omfattningen.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter