Dinosaurierna hade otur

Klimatförändringar och stora vulkanutbrott hade tärt hårt på dinosaurierna, vilket gjorde att de var extremt utsatta när den stora meteoriten slog ner i Mexiko, visar ny forskning. Bild: SPL

Klimatförändringar och stora vulkanutbrott hade tärt hårt på dinosaurierna, vilket gjorde att de var extremt utsatta när den stora meteoriten slog ner i Mexiko, visar ny forskning. Bild: SPL

De flesta stöder idag teorin om att en tio kilometer stor meteorit som slog ned i Mexiko spelade en avgörande roll i dinosauriernas utdöende för 66 miljoner år sedan. Men en ny stor studie i Biological Reviews pekar på att jättereptilerna blev offer för en fatal kedja av omvälvande skeenden, där meteoritnedslaget bara blev spiken i kistan för deras fortlevnad. Hade det bara skett några få miljoner år tidigare eller senare, så hade dinosaurierna kanske fortfarande härskat på jorden. Bakgrunden är att dinosauriernas livsmiljö förändrades drastiskt under åren före meteoriten. De globala temperaturerna steg, havsvattennivån sjönk (av ännu okänd anledning) och stora vulkanutbrott, inte minst i nuvarande Indien, skakade jorden. Hela näringskedjan drabbades: växtligheten tog stryk, vilket fick de stora växtätande arterna att minska i antal och med dem även rovdinosaurierna. Och ovanpå allt elände slog meteoriten ner med skyhöga tsunamier, jätte­jordbävningar, omfattande bränder och hastiga temperatur- och miljöförändringar som följd. Det redan bräckliga ekosystemet var chanslöst. De enda dinosaurier som överlevde katastrofen var fåglarnas förfäder. Alla andra dog ut.
Hade nedslaget skett innan klimatet börjat förändras hade ekosystemet kanske varit tillräckligt stabilt för att inte krascha, och hade det skett efter att livsformerna utvecklats efter de nya förhållandena hade de enligt forskarna, troligen klarat sig.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter