Avloppsslam bra vid förbränning av biobränsle

Kraftvärmepannor som eldas med vissa typer av biobränsle råkar ofta ut för korrosion vilket leder till hål i rören och sämre värmeöverföring. Biobränslen innehåller höga halter av alkalimetaller, bland annat kalium och natrium, som vid förbränning bildar alkaliklorider som orsakar korrosion.
Anna-Lena Elled visar i sin doktorsavhandling att avloppsslam som eldas tillsammans med biobränslen kan vara lösningen.
– Man brukar försöka lösa problemet genom att tillsätta ett ämne som binder till sig alkalimetallerna, säger Elled. Men sådana ämnen, additiver, kostar pengar. Avloppsslam kan kraftvärmeverk tvärtom få betalt för att ta emot och elda upp.
Innehållet av tungmetaller i avloppsslam är en av orsakerna till att det idag är kontroversiellt att använda slammet som gödningsmedel. Vid förbränning sprids inte metallerna utan hamnar helt enkelt i askan.