Antibiotika användes för 2000 år sedan

Alexander Fleming var den som upptäckte penicillinet. Fast tidigare människor kände till effekterna av det, även om de inte visste vad det var.

Alexander Fleming var den som upptäckte penicillinet. Fast tidigare människor kände till effekterna av det, även om de inte visste vad det var.

Penicillinet upptäcktes 1928, men nya forskarrön tyder på att antibiotika varit i bruk i närmare 2 000 år. George Armelagos, bioantropolog vid Emory University i Atlanta, har funnit stora mängder tetracyklin, vilket som antibiotika för övrigt inte officiellt patenterades förrän 1950, i mumier efter nubier. Nubierna levde på den nuvarande gränsen mellan Egypten och Sudan från 300 e.Kr, till år 500. Men nubierna kände av allt att döma till effekten det hade på infektioner och befolkningen drack det som öl alltifrån två års ålder. Vidare har Armelagos till och med kunnat spåra källan, som visade sig vara korn nedgrävda i jorden. Här smittades kornen med en mögelliknande bakterie kallad Streptomyces, vilken producerar tetracyklin för att döda andra, konkurrerande bakterier – och antibiotikan är färdig!

Nu framhåller man försiktigtvis från forskarhåll att nubierna liksom andra antibiotikakonsumerande populationer i Jordanien och Egypten sannolikt inte kände till vare sig bakterier, infektioner eller antibiotika. Det man tog fasta på var effekterna av konsumtionen.

Fakta: 
NYTTIGARE FÖRR

Öl var nyttigare förr när det gjordes på korn som var besmittat av en mögelliknande bakterie

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter