Äldsta mänskliga håret i exkrementer från hyena

Tills helt nyligen härrörde det äldsta kända mänskliga håret från en 9 000 år gammal Chinchorro-mumie påträffad i Arica i norra Chile.

Världens äldsta fossila hår har hittats – kanske kommer det från en homo heidelbergensis.

Världens äldsta fossila hår har hittats – kanske kommer det från en homo heidelbergensis.

Nya fynd i en grotta i Gladysvale i Sydafrika förskjuter gränsen en avsevärd tidsrymd bakåt. Här har forskarna i fossiliserade exkrementer efter en hyena funnit mänskliga hår som är mer än 200 000 år gamla.
– De äldsta håren från däggdjur påträffas just i spillning efter köttätare, i permafrost och i bärnsten, säger Lucinda Backwell, som lett studien.

I grottan i Gladysvale är det den höga kalciumhalten i den fossiliserade spillningen samt kalciumrikt dropp från taket som förbättrat den bevarande processen.
De 40 hårstrån man analyserat kan härröra från en homo heidelbergensis eller möjligen från de anatomiskt sett allra första moderna människorna.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4-2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter