2007 nästan rekordvarmt år

Enligt Nasas Goddard Institute I New York så blev 2007 det näst varmaste året som uppmätts de senaste 128 åren. Det är fortfarande 2005 som håller rekordet. 2007 års medeltemperatur blev 0,6 grader höge än genomsnittet för perioden mellan 1951 och 1980. Men uppvärmningen går snabbast i polarområdena. Arktis blev hela tre grader varmare än jämförelseperioden.
Att det trots allt inte blev något nytt värmerekord beror enligt klimatforskarna bland annat på det väderfenomen som kallas La Niña, och att solinstrålningen var mindre intensiv än normalt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter